Nu-Odour Freshness

Kiểm soát mùi cho các chất hữu cơ, bao gồm thức ăn, vật nuôi và mùi khói – Cung cấp giải pháp ngăn mùi hôi không gây dị ứng tức thì cộng với kiểm soát mùi lâu dài.
Chứa các vi sinh vật có lợi để loại bỏ nguồn gốc của mùi hôi. Hoạt động lâu dài.

 

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.