Nu-Compact Kleen

Có thể được sử dụng trên tất cả các bề mặt bẩn có mùi hôi. Chứa vi sinh vật có lợi với tác dụng làm sạch chất cặn.
Tiếp tục loại bỏ bụi bẩn và bụi hàng giờ sau khi áp dụng. Khử mùi.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.