Nu-Action 3

1,650,000 

Chất tẩy rửa và tẩy nhờn đa bề mặt – Làm sạch và loại bỏ dầu mỡ từ tất cả các loại bề mặt.

Chứa vi sinh vật có lợi có tác dụng làm sạch. Tiếp tục loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ hàng giờ sau khi sử dụng.

 

 

 

Xóa