INNUSCIENCE – CÁCH TIẾP CẬN theo TRIO-KLEEN

InnuScience

 

Ý TƯỞNG ĐẰNG SAU KHÁI NIỆM TRIO-KLEEN LÀ GÌ?

  • Thông thường chỉ cần tối đa 3 – 4 sản phẩm cho một đối tượng
  • Giảm mức độ phức tạp
  • Giảm các nguồn lỗi có thể xảy ra (thiệt hại vật chất, vấn đề liều lượng, lỗi ứng dụng, v.v.)
  • Yêu cầu và nỗ lực đào tạo thấp hơn
  • Ít chất thải bao bì
  • Chi phí sản phẩm thấp hơn
  • Đơn giản hóa chuỗi mua sắm và hậu cần
  • Cải thiện CO2FoodPrint
  • Đơn giản chỉ cần làm sạch “lành mạnh”

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *