InnuScience – có trụ sở tại Montreal, CAN, đã phát triển các giải pháp làm sạch và xử lý nước thải công nghệ sinh học trong hơn 25 năm. Sử dụng các lợi khuẩn được thu thập tự nhiên, họ đã tạo ra một dòng sản phẩm
sinh học làm sạch siêu hiệu quả, an toàn và chi phí thấp.

http://innuscience.com/

Actiwaswiss – được thành lập như là một công ty Thụy sĩ – Thái có vị trí là Bangkok Thái Lan. Năm 2018, trụ sở chính Actiwaswiss được thành lập ở Macau để quản lí tất cả hoạt động công ty toàn cầu. Sản phẩm chính của công ty là nước sát khuẩn Steriplant – không độc hại không hóa chất, thân thiện môi trường và an toàn cho cả trẻ sơ sinh.

https://www.actiwaswiss.com/

PureSan – có trụ sở gần thành phố Johannesburg, Nam Phi, chuyên về các giải pháp vệ sinh và xử lý nước. Các giải pháp Puresan xử lý nước cho tiêu dùng, giải trí và sản xuất của con người và được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9000. Công ty đã hoạt động từ năm 1994.

http://www.puresan.co.za/