Chính sách giao hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 100 hướng dẫn chính sách vận chuyển:
Vận chuyển:
1. Chúng tôi sẽ dùng các dịch vụ bên thứ 3 để vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng và khách hàng sẽ thanh toán phí vận chuyển cho bên thứ 3 đó.
2. Thông tin thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ bên thứ 3 cung cấp.
3. Trong trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Green100 sẽ thông báo tới quý khách hoặc quý khách liên hệ tới hotline của chúng tôi: 0982 500 200 hoặc email: admin@green100.vn
Chính sách đảm bảo:
Có thể hoàn trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu sản phẩm không như mô tả.
Hoàn tiền đầy đủ nếu người mua không nhận được hàng.
Hoàn tiền đầy đủ nếu sản phẩm mua không như mô tả.

Mọi Chi Tiết Liên Hệ :

  • CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 100
  • Website: https://green100.vn
  • Số điện thoại: 0982500200
  • Email: admin@green100.vn