Case study: Cửa hàng thức ăn nhanh Johannesburg

Green100

Khu vực thử nghiệm: nhà bếp

Lượng cặn, bụi tích lũy của nước sốt phết (đường), chất béo, dầu và protein (thịt & gia cầm) trong một nhà bếp thương mại. Nó tích tụ nhanh chóng do trong khi quá trình nấu ăn diễn ra. Trước đây là cửa hàng đã sử dùng Natri hydroxit (một giải pháp ăn da) dẫn đến giải phóng VOC cao (VOC – Volatile Organic Compounds – là các chất hữu cơ ở dạng rắn hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường), đặc biệt là khi nó được sử dụng trên các bề mặt nóng. Điều này dẫn đến khiếu nại của nhân viên nhà bếp vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Sản phẩm thử nghiệm thay thế – Nu-Action 3

Green100
Nu-Action 3 (1L | 4L | 20L)

Nu-action3™ đã được sử dụng với độ pha loãng 1: 150 như một lần làm sạch ban đầu và sau đó
bảo trì được thực hiện với Nu-action3™ với độ pha loãng 1: 300

Kết quả thực hiện theo hình sau

Green100
Hình 1: Trước và Sau xử lý
Green100
Hình 2: Trước và Sau xử lý

Chọn chuỗi sản phẩm InnuScience nghĩa là:

Green100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *